Zasady przetwarzania Danych

I INFORMACJE O ADMINISTRATORZE​

 • Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U Holson Group
   
  z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 13a/1 w Wałbrzychu
  z którym również można się skontaktować przez:
  numer telefonu: 515-875-009, lub e-mal: w.holowka@holsongroup.eu.
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marek Hołówka,
  z którym można się skontaktować przez adres e-mail: kontakt@wizerunekwbizniesie.com.pl .
 • Dane osobowe Pani/Pana, które zostają podane przy wypełnianiu formularzy kontaktowych będą przetwarzane na potrzeby spersonalizowania i przedstawienia oferty lub przedyskutowania propozycji współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czyli podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie zgłaszającej się do nas osoby i art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ponieważ nam także zależy aby móc przedstawić Ci naszą ofertę lub podjąć współpracę, jest to także nasz uzasadniony cel aby móc przekazać Pani/Panu naszą propozycję nawiązania owocnej dla oby Stron współpracy. 
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom z firmy Holson Group, aby móc zrealizować cel dla jakiego te dane zostały przekazane. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dwanaście miesięcy od chwili ich podania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.